Хибридни автомобили

хибридни автомобили

Характеристика на хибридните автомобили

Хибридни автомобили. Хибридният автомобил е вид превозно средство, което използва повече от две системи за задвижване от различен вид. Тези хибридни автомобили може да са оборудвани с двигател с вътрешно горене и електрически генератор. Хибридните автомобили се разделят на два основни вида. Единият вид от хибридните автомобили се състои от комбиниран двигател с вътрешно горене и електрически генератор. При него въртеливото движение се предава от двигателя към генератора. А другият вид хибриден автомобил, се движи само с електрически генератор. Този вид хибридни автомобили, се задвижват от акумулаторни батерии, които от своя страна се се зареждат от генератора. Електрическият генератор на хибридният автомобил, се зарежда директно от оборотите на двигателя. Оборотите на генератора се регулират, от специална електроника която е монтирана в автомобила. Хибридният автомобил е много сложна система, при която двигателят и електрическият генератор, са пряко свързани към механичната трансмисия. Теоретически вместо маховика на коляновия вал, са монтирани електрически генератори.

Какво гориво използват съвременните хибридни автомобили

Какво е хибриден автомобил. Много често, потребителите бъркат хибридните автомобили с електрическите. Хибридните автомобили са машини, които изгарят бензин и използват повторно енергията която се губи при стандартните автомобили. Едно моторно превозно средство се нарича хибрид, ако използва повече от една форма на електрическа енергия за задвижване. На практика това означава, че хибрида е оборудван с двигател с вътрешно горене и резервоар за гориво. Както и един или повече електрически генератори и пакет от акумулаторни батерии. По голямата част от хибридните автомобили, са оборудвани със два електрически генератора. А във отделни случаи и със по три генератора. Хибридните автомобили използват два вида батерии. Това са никел-металните хибридни батерии, които не са достатъчно ефективни за употреба. И литиево йонните батерии, които са достатъчно издръжливи и подходящи за използване при хибридните модели. Независимо от това и двата вида хибридни батерии са една основна част от емисионната ни структура

От какво се захранват електрическите мотори на хибридните автомобили

Екологичен автомобил. Комбинацията от горивна ефективност в отрасъла за опазването на околната среда, прави хибридните автомобили, мечта за екологичните автомобилисти. Автомобилите са нашето ежедневие, но здравето на хората, зависи от вредните емисии и състоянието на околната среда. Електрическият мотор на автомобила, се захранва от специални акумулаторни батерии, които се зареждат автоматично по време на движение. Бензиновите електрически хибридни автомобили, се разделят на два вида. Паралелният електрически автомобил и серийният хибриден автомобил. При паралелният хибриден автомобил, бензиновият и електрическият двигател работят заедно. А при серийният хибриден автомобил, бензиновият двигател управлява директно електромотора. Или зарежда батериите, които захранват електромотора. Във съвременното развитие на хибридната технология се появяват, при най-новите хибридни автомобили. Моделът предлага, включването на хибридните автомобили към домашната електрическа система.