Фарове на автомобила

фарове на автомобила

Особености в електрическата част на фаровете

Фарове на автомобила. Продължителното шофиране през нощта, изисква ефективна координация на визуалните и двигателните умения. Фаровете са едни от най-важните елементи на автомобила. Обикновените фарове използват крушки с нажежаема жичка. Лампите със нажежаеми жички се състоят от волфрамови нишки, които се монтират в стъклени контейнери, или така наречената крушка. Крушката се запечатва със специална газ, за да може да се предотврати окисляването на нишките. Нажежаемата лампа светва, когато и се подаде електрически ток. Високите температури на нажежаемата жичка създават по-ярка и сива светлина по всяко време. Обикновената крушка осигурява по-ярка светлина, при по-високи температури на нажежаема жичка. Тя използва цикъла на регенерация, за да удължи живота на волфрамовата нишка. В атмосферата на крушките, се добавя халогенен газ, който прилича на йод. Когато волфрамът се изпарява от нагрятата нишка, той се събира, върху студените повърхностни слоеве и се смесва с газта.

Характерни свойства на халогенната крушка

Халогенната лампа, се състои от два електрода, поставени във кварцов контейнер. Халогенната крушка е пълна със газ под високо налягане. Всички автомобили имат специални системи, за превключване на къси и дълги светлини. Всеки модели фарове, имат своите предимства и недостатъци. Обикновените фарове светят съвсем нормално, но не притежават възможностите на халогенните фарове. Техните крушки често изгарят и това води до слаба видимост, по време на пътуване. Затова много водачи на моторни превозни средства, монтират допълнителни халогенни фарове, на своите автомобили. Неправилният монтаж на халогенните фарове, води до повреди във електрическата инсталацията на автомобила. Специалистите от авто електро услуги, препоръчват монтажа на допълнителните фарове да се извършва във специализиран автосервиз. По този начин ще спестите неприятностите които ще се случат във системата на автомобила.

Предназначение на халогенните фарове на автомобила

Обикновените крушки на автомобила, са произведени още през 1960 година. Рефлекторната система на фаровете в автомобила е предназначена, да отразява светлината и да я насочва към платното за движение. Рефлекторите на фаровете отразяват светлината и я разпространяват равномерно към платното за движение. По този начин осигуряват на водача, пълна видимост по време на пътуване с автомобила през нощта. Издръжливостта на халогенните крушки е около 500 – 600 часа. След тяхното производство, халогенните крушки преминават тест за осветление. Теста на халогенната крушка, обикновено трае около 11 – 12 часа. Факторите като студ и влага, влияят негативно към издръжливостта в рефлекторите и крушките на автомобила. Различният волтаж на акумулатора, също влияе за издръжливостта на халогенната крушка. Когато акумулатора на вашият автомобил се е изтощил напълно и вие имате нужда от подаване на стартов ток. Използвайте услугите на специализираните компании за подаване на ток.