Система за задръствания

система за задръствания

Система за задръствания

Система за задръствания в трафика. Пътните задръствания увеличават времето за пътуване, вредните емисии в атмосферата. А също така увеличава вероятността от пътнотранспортни произшествия, особено тези, свързани с сблъсъци отзад. Honda представи най-новата разработка – система за откриване на възможни задръствания, която служи за предотвратяването им. Системата определя дали стилът на шофиране на автомобила причинява задръствания. И ако е така, дава препоръки как да го промените. В момента тази система се тества на обществени пътища в Италия и Индонезия. Системата за откриване на възможни задръствания се основава на позицията, че естеството на движението на автомобила може да причини задръстване в трафика. Всъщност задръстванията възникват не само поради интензивността на движението на превозните средства.

Система за задръствания

Установено е, че при спиране пред препятствие всеки следващ водач се забавя по-интензивно от предишния. Така нареченият Ефект на акордеон, което е една от причините за появата на корк. Има обичайна практика за предупреждение за задръствания по различни информационни канали. Системата за откриване на задръстване е отишла много по-далеч. Въз основа на оценката на спирането и ускорението на автомобила се определя стилът на шофиране на конкретен човек. Ако естеството на движението допринася за възникване на задръствания, системата подтиква водача да го промени, показвайки необходимата информация на дисплея на таблото. В този случай колата спира с увеличено разстояние. Разстоянието осигурява интензивно ускорение и спиране на задната част на работещ автомобил, като по този начин предотвратява или намалява до минимум вероятността от задръстване. Производителят не докладва за дизайна на системата за откриване на засядане.

Система за задръствания

Но ние можем да приемем, че системата използва стандартни стабилност контролните датчици. Използвайки тези сензори, можете да оцените параметрите на автомобила. Използването на система за откриване на задръствания ви позволява да увеличите скоростта на задната кола с 23 %, както и да намалите разхода на гориво с 8 %. Ефективността на системата може да бъде значително подобрена чрез интеграция с адаптивната система за круиз контрол. Която ви позволява автоматично да поддържате необходимото разстояние до автомобила отпред. Увеличението на скоростта може да достигне 40 %, спад в разхода на гориво – 13 %. Разработването на система за откриване на задръствания има значителен принос за развитието на автоматична система за управление на автомобила. Използването на тази система заедно със система за стоп старт ви позволява да постигнете значителна икономия на гориво и да намалите вредните емисии.