Системата андроид

системата андроид

Системата андроид

Изглежда, че автомобилната мултимедийна система в сегашния си вид не съществува отдавна. Водещите разработчици на софтуер Google, Apple, Microsoft, Linux планират да въведат операционни системи на автомобили за производство. Според експерти до 2020 година 75 % от автомобилите ще имат една или повече автомобилни операционни системи. Автомобилната операционна система сама по себе си не е операционна система. Всъщност това е приложение, което осигурява достъп на водача по време на шофиране до програми, инсталирани на смартфона. В този случай смартфонът става главното устройство на мултимедийната система, а дисплеят е само неговият втори екран.

Системата андроид

Най-търсената автомобилна операционна система е Android Auto на Google. Двадесет и осем автомобилни компании планират да използват тази операционна система на своите автомобили. Свързването на смартфон към мултимедийната система на автомобила става чрез USB конектор. В допълнение към синхронизацията тази работна схема ви позволява да презареждате мобилен телефон. Смартфонът може да бъде свързан и чрез Bluetooth. Програмите се управляват с помощта на сензорния екран на мултимедийната система, бутони на мултифункционалния волан или глас. С помощта на операционната система Android Auto се реализират следните функции. Телефонни обаждания, четене или гласуване на SMS съобщения и имейл. Навигация в Google Maps, използвайки възможностите на телефона и GPS антената на автомобила. Възпроизвеждане на музикална колекция, информиране за автомобила. Излъчвайте напомняния от телефона. Списъкът на внедрените системни функции непрекъснато се разширява. Трябва да се отбележи, че работата на системата Android Auto осигурява запазване на данните, дори когато запалването е изключено.

Системата андроид

Паралелно с Google е и Apple, която предложи автомобилната операционна система CarPla. CarPlay е предпочитан от BMW, Citroen, Ferrari, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Toyota. Освен това много производители планират да инсталират CarPlay във връзка с Android Auto. Системата интегрира смартфона iPhone с мултимедийната система за автомобил. Смартфонът е свързан с помощта на кабел с конектор за осветление. Изисквания към операционната система на смартфона – iOS7 и по-висока версия. Контролите и функционалността на системата CarPlay са подобни на Android Auto. Microsoft все още изостава от основните си конкуренти. Операционната му система за автомобил с Windows е в процес на разработка. Въз основа на облицованата с плочки структура, използвана на персонални компютри и мобилни устройства.

Системата андроид

Управлението се осъществява с помощта на сензорния екран. В бъдеще се планира да се въведе собственият гласов контрол на Cortana. Реализираните функции са традиционни – разговори, съобщения, радио, музика, навигация, информация за работата на автомобила. Фиат, Форд, Нисан, Киа изразиха готовността си да въведат системата Windows, обаче, заедно с други операционни системи. Не бива да отстъпвате от компанията Linux, която подготвя своята автомобилна операционна система Automotive Grade Linux. Безспорното предимство на Linux е отвореността на програмния код, който дава възможност на производителите на автомобили да персонализират платформата за себе си, променяйки графиката и добавяйки нови функции. Linux вече се интересуват от Hyundai, Jaguar, Land Rover, Nissan, Toyota. В заключение трябва да се отбележи, че автомобилните компании планират да използват няколко операционни системи на един автомобил, така че да не заплашваме да купим автомобил за мобилния си телефон.