Автосервиз

0878 99 99 00 | 0999 99 99 44

Премахване на DPF

премахване на dpf

Премахване на филтър за твърди частици

Една от основните грешки която се появява във софтуера на съвременните автомобили. Идва от премахване на DPF филтъра за твърди частици. С течение на времето, филтъра за твърдите частици се запушва и автомобилът влиза във авариен режим. Всичко това е свързано със компютъра на автомобила, който не позволява на автомобила да се движи нормално. Филтъра за твърдите частици е покрит със катализаторен слой от благородни метали, които осъществяват така нареченото регенериране. При неутрално регенериране в присъствието на катализатора, отложените прахообразни частици бавно се окисляват. Този процес се извършва при температурен режим от 350-500°С. Това става без намесата на водача на превозното средство. При градско кормуване, неутралното регенериране във филтъра се оказва недостатъчно. Затова е необходимо, автомобилът да се движи по автомагистрали и на далечни разстояния с постоянна скорост. По този начин процесът на регенериране във филтъра за твърди частици на автомобила се задейства много по бързо

Какво е предназначението на DPF филтър за твърди частици

При ускорено движение, на леките автомобили на далечни разстояния, температурата на изходящите газове се повишават до 600°С. В резултат на това, отложените прахообразни частици изгарят напълно. Предназначението на филтъра за твърди частици е, да намали замърсяването на въздуха в атмосферата. Дизеловите двигатели произвеждат прекалено много сажди, които причиняват тежки заболявания във сърдечно-съдовата система на човека. Затова всички съвременни дизелови двигатели след 2010 година, трябва да бъдат снабдени с филтър за твърди частици. По този начин се предотвратява преминаването на отработените газове в атмосферата. Основната цел на филтъра за твърдите частици е, да се намалят емисиите на изгорелите газове. Активното неутрално регенериране започва след петстотин километра, но само ако използвате автомобила на дълги разстояния. Ако автомобила ви пътува на къси разстояния регенерирането във филтъра няма да завърши.

Изолиране на DPF филтър за твърди частици

Никога и по никакъв начин не трябва да пренебрегвате предупредителните светлини, които са поставени във арматурното табло на автомобила. Те показват техническото състояние на всички компоненти във двигателя. Ако видите че лампата на чека във арматурното табло свети постоянно, това означава че автомобилът е влязъл в авариен режим. За целта ще е нужно да ви направят авто диагностика на място или да посетите специализиран автосервиз за диагностика на автомобили. Ако компютърната диагностика покаже че DPF филтъра е запушен, ще трябва да го подмените със нов. Ако се окаже че цената на DPF филтъра ви е прекалено голяма. Ще трябва да изминете дълго разстояние, докато се завърши активния цикъл на регенерацията. В повечето случаи филтрите за твърдите частици не може да бъдат изчистени. Ако това се окаже невъзможно, трябва незабавно да го подмените с нов. Или да потърсите, филтър за твърди частици, който е втора употреба.

Премахване на DPF филтъра за твърди частици оказва ли отражение за околната среда

Премахване на DPF филтъра за твърдите частици, не е най-добрият вариант, който може да направите. По този начин, може само да усложните техническото състоянието на автомобила. Филтрите за твърди частици са монтирани с цел, да няма вредни емисии в атмосферата. Премахване на DPF филтъра за твърдите частици би било престъпление, съгласно правилника за моторните превозни средства. Те са поставени с една единствена цел, да опазват околната среда от замърсявания и да отговарят на всички европейски изисквания. Премахване на филтъра за твърдите частици, може да доведе до анулиране на застрахователната полица на автомобила. От началото на 2014 година излезе закон който гласи. Всеки дизелов автомобил който няма филтър за твърди частици няма право на годишен технически преглед. За това ви съветваме, преди да си закупите дизелов автомобил. Първо проверете дали вашият нов автомобил, има филтър за твърди частици.

Какви са алтернативните методи за премахване на DPF филтъра за твърдите частици

Единственото правилно и най-сигурно решение е, софтуерно премахване на DPF филтъра за твърди частици. Нашият специализиран автосервиз предоставя алтернативно решение с гаранционен срок от 10 години. Със помощта на специална софтуерна програма, ние отстраняваме софтуерния блок от вашият компютър. И на неговото място инсталираме нова специална програма. Съдържанието в DPF филтъра за твърдите частици се премахва напълно, след което възстановяваме изцяло фабричния му външен вид. Допълнителните два броя резонатори които монтираме на ауспуха, не позволяват на изгорелите газове да замърсяват околната среда. Резонатора който сме разработили, е железен корпус пълен с твърди керамични частици. Корпусът е изграден от керамични канали, разположени във шахматен ред. Входящите от двигателя отработени газове преминават през едната част от тези канали. А през другата част на керамичните канали преминават пречистените газове.

Какво гарантира нашата алтернативна система

С изграждането на новата система, ние гарантираме че вече индикатора за DPF системата във таблото няма да светне никога. Вашият автомобил няма да влиза никога във авариен режим, свързан със DPF системата. От ауспуха няма да излиза черен дим придружен от сажди, както при другите дизелови автомобили. Със инсталирането на нашата система, отпада закупуването на новия филтър за твърди частици. Цената на новият филтър за твърдите частици, понякога може да премине себестойността на автомобила. Ефектите които ще получите със премахване на DPF филтъра, ви гарантират пълна безопасност и сигурност при пътуване. Със премахване на DPF филтъра вие получавате, по малък разход на гориво, удължаване живота на турбокомпресора. Перфектна работа и дълготраен живот на двигателя. Липса на високи температури и налягане на отработените газове. Повече информация за премахване на dpf ще намерите в сайта на турбокомпресори.bg