Автосервиз

0878 99 99 00 | 0999 99 99 44

Почистване на катализатори

почистване на катализатори

Как да си почистим катализатора на автомобила

В света има милиарди автомобили и камиони, които замърсяват постоянно въздуха и природната среда. Особено в най-големите градове и столици, където замърсяването на въздуха е над допустимите стойности. За да се премахне замърсяването на въздуха и опазването на околната среда, правителствата са създали закони за чист въздух. Тези закони ограничават количеството замърсяване на въздуха от автомобили и камиони. Всички производители на автомобили и камиони се придържат стриктно към тези закони. Защото глобите за замърсяването на въздуха, може да превиши стойността на няколко автомобила. Всеки ден производителите на автомобили се стараят да усъвършенстват все повече и повече, автомобилните двигатели и горивните им системи. Затова през хиляда деветстотин седемдесет и пета година. Производителите на леки и товарни автомобили, създават така нареченият автомобилен катализатор и DPF филтъра за твърдите частици. Ако автомобилът ви е в авариен режим, потърсете сервиз за почистване на катализатори.

Каква функция извършва катализатора на автомобила и филтъра за твърдите частици

Почистване на катализатори. Работата на катализатора се състои, да превърне вредните изгорели газове в по-малко вредни емисии. Но само когато, преди да излязат от ауспуха на автомобила. За да се намалят вредните емисии, компютрите на всички съвременни двигатели, контролират количеството гориво, което се изгаря. Основните емисии на съвременните автомобили се разделят на три вида. Азотният газ, въглеродния диоксид и водните пари. Тези емисии са доброкачествени, въпреки че се смята, че емисиите на въглеродния диоксид допринася за глобалното затопляне. Тъй като процесът на изгаряне не е съвършен. Някои двигатели произвеждат по-малки количества изгорели газове, но с много повече вредни емисии. Предназначението на катализаторите и филтъра за твърдите частици е да се намалят тези три вида емисии. Въглеродния окис е вид отровен газ, който е безцветен и без мирис. Въглеводородите и азотните газове са основният компонент на смог във атмосферата. Който се произвежда предимно от двигателите с вътрешно горене на старите автомобили.

Какво причиняват азотните окиси които се изпаряват от ауспуха на автомобила

Азотните оксиди образуват смог и киселинни дъждове, което предизвиква определени болести в хората. Катализатора съдържа платина която намалява вредните емисии. Когато молекулата на NO или NO2 влиза в контакт с катализатора, катализаторът разкъсва азотния атом извън молекулата и го задържа. Азотните атоми се свързват с други азотни атоми, които залепват към катализатора, образувайки N2. Почистване на катализатори. Ако автомобила е в авариен режим потърсете автосервиз за почистване на катализатора.