Запалителна система

запалителна система

Каква е целта на запалителната система

Запалителна система на бензиновите двигатели. Целта на запалителната система на автомобила е, да създаде искра в цилиндрите на двигателя, като се запали горивната смес. Искрата се подава точно в определен момент, когато буталото се намира почти в горна мъртва точка. Системата за запалване, изпраща много голямо напрежение, към запалителната свещ във всеки цилиндър. Напрежението което достига до свещта е, от порядъка на 20 000 до 50 000 волта. То се получава посредством бубина която преобразува напрежението от 12 волта на първоначалните 20 000 волта. След като напрежението от 12 волта достигне до първичната намотка на бубината. Се предава към вторичната намотка на бубината, която от своя страна го насочва към правилната свещ в точното време. Системите за запалване на бензинов двигател с вътрешно горене се разделят на три вида. Повече информация, за запалителната система, можете да видите в авто електро услуги.

Колко вида запалителна система съществуват

Първият вид запалителна система на автомобила, е механичната система за запалване, която преобразува напрежението посредством обикновена бубина. Този вид система, се използваше при автомобилите до края на седемдесетте години. Вторият вид система на запалване, това е системата с електронно запалване. Тя навлиза в производството на автомобили, в началото на 70 те години и става доста популярна с контрола на емисиите. И третият вид система за запалване на двигателя е без дистрибутори. Тази система се контролира от компютър и е много по-ефективна при запалване на двигателя. Повечето от тези системи нямат нужда от поддръжка, освен смяната на запалителните свещи. Бобината на запалването е един вид електрически трансформатор. Той съдържа както първични, така и вторични вериги и намотки. Първичната намотка на серпентината представлява, медни проводници със около 100 (сто) до 150 (сто и петдесет) реда намотки.

Как работи първичната и вторичната намотка

Които са изолирани така че, напрежението да не може да прескача от единият контур към другият контур. Ако евентуално това се случи, няма да може да се създаде необходимото електромагнитно поле. Медният проводник на първичния кръг, преминава през бубината през положителния извод. Завива около първичните намотки и след това излиза през отрицателния извод. Вторичната намотка на серпентината, е изработена от 15 000 до 30 000 оборота тънка медна тел. Вторичната намотка също е много добре изолирана със специален изолирбанд. Напрежението което протича през бубината, създава силно електромагнитно поле. Когато спре тока, електромагнитното поле се разпада и това предизвиква високо напрежение към вторичните намотки. Това напрежение минава през централния терминал и тръгва към запалителните свещи. При съвременните електронни системи за запалване, старомодните бубини и кондензаторът се заменят със електроника.

Какво е предназначението на компютъра

Предимството на тази запалителна система е че, управляващият модул може да поеме много по-високо напрежение. Предназначението на компютърът е да управлява всички системи и да създаде нормална работа на двигателя. Производителите на новите автомобили, са превърнали механичната система в електронна система. Тези системи се контролират от главният борд-компютър. При съвременните двигатели, всеки цилиндър е снабден с отделна серпентина, която е монтирана върху свещта. Този проект напълно премахва кабелите за високо напрежение, като създава по голяма сигурност. Повечето от тези автомобили използват запалителни свещи, които са предназначени да издържат над 150 000 километра. По този начин се намалява разхода на горивото на автомобила и се увеличава мощността на двигателя. Актуална информация, за увеличаване на мощността на вашият двигател, можете да получите, като посетите този, специализиран автосервиз.