Автосервиз

0878 99 99 00 | 0999 99 99 44

Диагностика на автомобили

диагностика на автомобили

Диагностика на автомобили

Почти всички съвременни електронни системи, които са предназначени за управлението на автомобил са оборудвани със система за диагностика. Системата е предназначена да информира водача за неизправностите във автомобила. Водачите вероятно забелязват индикатора Check, който светва веднага щом се завърти ключът за запалване. След като стартира двигателя, Checkа изгасва веднага след секунда. Ако системата за само диагностика установи неизправности в електрическата система. Индикаторът на таблото ще продължи да свети постоянно. Ако възникне неизправност по време на движение индикаторът светва, но може и да изгасне ако неизправността е изчезнала. В такъв случай информацията за неизправността на сигнала, се записва в паметта на софтуера. Ако индикаторът продължава да свети докато двигателя работи. Най-добре е незабавно да се свържете със специалист за диагностика на автомобили или за отстраняване на повреди.

Диагностика на автомобили

Процеси за диагностика. Процесът за компютърната диагностика на автомобилната система, се състои от няколко етапа. На първо четене се прочита цялата информация от софтуера на автомобила, със помощта на диагностични уреди. Това включва не само информацията за кодове и грешки, но и всички живи данни за адаптивна настройка на управляващото устройство. Вторият етап се състои от изследване на съответстващите данни. Проверяват се всички електрическите вериги и техните връзки, напрежението на бордовата мрежа и състоянието на всички датчици. След това се проверяват данните на автомобила във реално време, когато двигателя работи на празен ход. Тази функция се използва най-често, за проверка на сензори и системни елементи във реално време. Дисплеят на диагностичния уред показва всички параметри, за впръскване на гориво във всеки цилиндър. И всички променливи величини на коляновия вал когато работи. След което всички резултати се анализират, а дисплея показва предполагаемата неизправност.

Каква информация осигурява осцилоскопа за двигателите с вътрешно горене

Предимствата на осцилоскопа. Основното предимство на съвременните диагностични уреди е, че притежават допълнително осцилоскоп. Осцилоскопа показва осцилограмите на напрежението и графиките на двигателя във различните параметри. В такива случаи осцилоскопа сравнява моментните данни на автомобила с фабричните му данни. Което значително подобрява и улеснява търсенето на неизправностите, във електрическата система. Това изисква авто специалиста да има инженерни познания и разбирания, за процеса който се извършва при диагностика на автомобили. Все пак не винаги има ясна и добре дефинирана методология, за диагностициране на специфична неизправност. Тя изисква опитни специалисти, които работят дългогодишно в областта на компютърната диагностика. Те ще изтрият всички грешки, които са се появили в паметта на софтуерната система. И същевременно ще възстановят, оригиналните фабрични данни на автомобила.

Компютърната диагностика отстранява ли механичните повреди на автомобила

Отстраняване на повреди. Компютърна диагностика – това е определяне на статута на автомобила и отстраняване на всички грешки в софтуерната система. Диагностиката на автомобила, по никакъв начин не е свързана със отстраняването на механични повреди. Потребителите не трябва да считат компютърната диагностика за опция, която извършва отстраняване на механични повреди. С компютърната диагностика може да се провери само, част от състоянието на електрическата система. При по-съвременните автомобили проверката на електрическата система на автомобила, без диагностичен уред е напълно невъзможно. Само с едно инспектиране на вашият автомобил, вие ще бъдете наясно за състоянието на електрическата система. По този начин вие ще избегнете непредвидените разходи за авто части, в случаите на авария. За това, при нужда от ремонт на автомобила, търсете специализирана фирма която предлага компютърна диагностика на автомобила.

Точната компютърна диагностика гарантира сигурността и безопасното шофиране

Авто диагностика. За извършване на компютърна диагностика на автомобили, е важно да се спазят две от най-важните условия. Това е съвременното техническо оборудване и професионалният опит на авто специализираните техници. Компютърната диагностика на автомобила е много сериозен процес, във който отговорността на извършената работа, зависи от квалификацията на авто специалистите. Нашите специалисти от авто електро услуги ще ви зарадват с професионалното си умение и високото качество и ниво на обслужване. Нашият автосервиз е оборудвани със най-съвременната техника. Която дава възможност за бързо и точно диагностициране, на всички видове леки и лекотоварни автомобили. Навременната диагностика на автомобила е гаранция за сигурно и безопасно шофиране. Диагностичният скенер на фирмата Bosch, засега е най-доброто решение за диагностика на вашият автомобил. Скенерът спомага, да се контролират различни видове елементи от електрическата система. Да се определят кодовете за грешки и стойностите на сензорите.

| Newsphere by AF themes.