Автосервиз

0878 99 99 00 | 0999 99 99 44

Годишен технически преглед

годишен технически преглед

Годишен технически преглед на МПС

Годишния технически преглед на моторни превозни средства е задължителна проверка в Европа за насърчаване на пътната безопасност и опазване на околната среда. Задължението за проверка и разпоредбите са определени в Закона за движение по пътищата. Законът на Република България изисква шофьорите да инспектират автомобила си всяка година или два пъти годишно, ако управлявате автомобили и камиони на възраст повече от 10 години. Навременното преминаване на годишен технически преглед е важно както за нашите клиенти, така и за техния бизнес. Нашият технически персонал в авто центъра за годишни технически прегледи в София са добре запознати с най-модерната технология. За обслужване на моторни превозни средства. Ние гарантираме, че техниците са обучени и преквалифицирани за професионално обслужване на автомобили и камиони за преминаване на годишни технически прегледи.

През колко време трябва да се преминава годишен технически преглед

В Република България всяка година приблизително 10 милиона превозни средства преминават годишен технически преглед. Техниците извършват тези проверки въз основа на официалните разпоредби от закона за движение по пътищата. Техниците проверяват дали вашето превозно средство отговаря на изискванията за безопасност и околна среда. И дали вашето превозно средство е правилно регистрирано в регистъра за регистрация на автомобили в КАТ. След инспекцията на годишния технически преглед на вашето превозно средство ще получите протокол за проверка. Ако превозното средство е одобрено, докладът от проверката ще бъде валиден до изтичане на срока на годност. От датата на изтичане на срока на годност, можете да управлявате превозното средство по обществения път само за преминаване на технически преглед. Ако ви е направен отказ за ГТП, причините за отказа се посочват в доклада.

Документи за технически преглед в София

Какви документи трябва да представим за преминаване на годишен технически преглед ? Удостоверение за преминаване на стария годишен преглед. Валидно свидетелство за право управление на автомобила – шофьорска книжка. Валиден документ на моторното превозно средство – голям и малък талон. Валиден документ – лична карта на водача който представя моторното превозно средство. Съответствието на превозното средство се удостоверява или чрез удължаване на срока на валидност на сертификата от одобрение. Или чрез издаване на нов сертификат за одобрение. Ако внасяте автомобил, ще трябва да го подложите на годишен технически преглед, преди да можете законно да го управлявате. Ако купувате автомобил с валиден технически преглед, не е необходимо той да бъде тестван повторно. Но ще трябва да сключите нова застраховка за Гражданска отговорност която трябва да бъде на ваше име.

Какво се тества по време на техническия преглед

По време на годишен технически преглед, вашия автомобил ще бъде инспектиран, за да се увери, че отговаря на разпоредбите за пътна безопасност и опазване на околната среда. Инспекцията за годишен технически преглед се състои от тестове на: Спирачни системи. Проверка на рама и каросерия, изпускателна система на автомобила, волана и кормилното устройство. Осветителни и светлинно-сигнални устройства, колела на автомобила. Огледала за обратно виждане и други визуални средства като предпазни колани и други. След теста ще получите пълен писмен документ, описващ резултатите от проверката на теста. Трябва да пазите този писмен документ. Ако сте преминали успешно теста, ще ви бъде издаден стикер, който се залепя в лявата долна част на предното стъкло на автомобила.

Какво се случва, ако автомобила не може да премине преглед

Ако автомобила не може да премине годишен технически преглед, ще ви бъде даден един месец, за да отстраните всички проблеми. След това трябва да върнете автомобила си за повторна проверка. Къде мога да премина годишен технически преглед? Можете да резервирате годишен технически преглед в София и страната, на всеки пунк за технически прегледи. Ако сте от София най-сигурно може да преминете годишни технически прегледи в София – DEKRA. Това е една от най-добрите оторизирани фирми в страната. Колко струват годишни технически прегледи? В зависимост от местоположението ви годишният технически преглед обикновено струва между 35 – 40 лева. Как да разбера кога е следващият ми годишният технически преглед? Стикера за технически преглед е подпечатан с датата на следващата ви проверка.